Výchova k úmrtí

Výchova k smrti je výchova k smrti a umírání, která se zaměřuje na lidské a emocionální aspekty smrti. I když může zahrnovat výuku o biologických aspektech smrti, výuka o vyrovnávání se se zármutkem je primárním zaměřením. Specialista v této oblasti je označován jako thanatolog.

Předběžné směrnice  · Pitva  · Asistovaná sebevražda  · Mozková smrt  · Příčiny úmrtí podle míry výskytu  ·Klinická smrt  · Úzkost z úmrtí  · Smrtící instinkt  · Eutanazie  · Paliativní péče  · Přetrvávající vegetativní stav  · Sebevražda  · Terminální onemocnění  · Witholding treatment

Pojem smrti a přizpůsobení  · Postoje k smrti  · Postoje k smrti v dětství  · Výchova k smrti  · Trest smrti  · Nesmrtelnost  · Kojenecká úmrtnost  · Úmrtí matek · Úmrtnost  · Pacienti v terminálním stadiu nemoci  ·

Pohřeb · Pohřeb · Kremace · Smrtelné obřady · Pohřeb · Smutek · Smutek  · Kübler-Rossův model smutku  · Spiritualismus  · Zvyky ·Velebení mrtvých  ·

Zkušenosti blízké smrti  · Studie blízké smrti · Výzkum reinkarnace  ·Thanatologie ·

Genocida  · Fascinace smrtí · Mučednictví · Oběti (Člověk · Zvíře) ·

Doporučujeme:  Legislativní procesy