Zátěž pro pečovatele

Zátěž pečovatelů je souhrnné označení pro stres spojený s péčí o tělesně nebo duševně nemocné, obvykle v rámci rodiny nebo jiných neprofesionálních pečovatelů.

Praktická zátěž péče

Psychická zátěž spojená s péčí

Vliv na primární pečovatele

Awad, A.G. & Voruganti, L.N.P. (2008). The Burden of Schizophrenia on Caregivers (Zátěž schizofrenie pro pečovatele): A Review. Pharmacoeconomics, 26(2), 149-162.

schizofrenie: tříletá studie sledování v komunitní službě duševního zdraví. Acta Psychiatrica Scandinavica, 116 (Suppl. 437), 66-76.

Doporučujeme:  Bukálová sliznice