Zobecněné jiné

Zobecněné druhé je pojem používaný ve společenských vědách, zejména v symbolickém interaktivismu. Je to obecná představa, kterou má člověk o společných očekáváních, které mají ostatní o činech a myšlenkách v rámci určité společnosti. Kdykoliv se herec snaží představit si, co se od něj očekává, bere na sebe perspektivu zobecněného druhého.

Jako koncept je zhruba ekvivalentní myšlence freudovského superega.

Postoj zobecněného druhého je postojem větší komunity. Podle Meada je zobecněné ther prostředkem, kterým jsme spojeni se společností.

Doporučujeme:  1951