Dětská klinická psychologie

Historický vývoj terminologie

Co je to terminologie? Terminologie je obecně přijímané slovo pro popis jazykových jednotek, které jsou používány v odborném prostředí. Terminologie je důležitou součástí jazyka, protože slouží jako prostředek pro vyjádření objektivního poznání ve vztahu k problému. Terminologie je tedy potřebná pro přesné a jasné komunikaci mezi odborníky a laiky. Historický vývoj terminologie Terminologie má svou …

Historický vývoj terminologie Pokračovat ve čtení »

Neorganická enuréza a enkopréza

Co je Neorganická enuréza a enkopréza? Neorganická enuréza a enkopréza jsou dvě specifické poruchy močení, které se mohou vyskytnout u jedinců všech věkových skupin. Neorganická enuréza se vyskytuje, když jedinec močí do postele nebo jiného místa bez ovládání. Enkopréza znamená, že jedinec začne močit nebo defekovat do oblečení nebo na podlahu. Kdy se vyskytují poruchy …

Neorganická enuréza a enkopréza Pokračovat ve čtení »

Těžká mentální retardace

Co je to těžká mentální retardace? Těžká mentální retardace (MR) je závažná porucha, která se projevuje značným snížením mentálních schopností. Následkem jsou zhoršené kognitivní schopnosti, včetně paměti, komunikace a myšlení. Většina lidí s těžkou mentální retardací má IQ mezi 20 a 40. Příčiny těžké mentální retardace Příčinou těžké MR může být infekce, jako je předčasný …

Těžká mentální retardace Pokračovat ve čtení »

Mentální anorexie

Co je to Mentální anorexie? Mentální anorexie je psychické onemocnění, které se projevuje zdravotními i psychickými příznaky. Osoba trpící mentální anorexií má zcela zvrácené myšlenky a postoje k vlastnímu tělu a vnímání vlastního vzhledu, což vede k extrémním dietám a buď úplnému odmítání potravy, nebo významnému omezení příjmu potravy. Mentální anorexie je někdy označována jako …

Mentální anorexie Pokračovat ve čtení »

Poruchy přizpůsobení

Co je to Poruchy Přizpůsobení? Poruchy přizpůsobení jsou diagnostikované psychické poruchy, které se projevují sníženou schopností přizpůsobit se životním podmínkám a situacím. Tyto poruchy jsou chronické a často se vyskytují po dlouhou dobu. Jsou výsledkem špatného přizpůsobení se okolnímu prostředí a mohou mít škodlivý vliv na schopnost jedince plnit své každodenní úkoly a zodpovědnosti. Příznaky …

Poruchy přizpůsobení Pokračovat ve čtení »

Přechodné autistické syndromy

Co jsou přechodné autistické syndromy? Přechodné autistické syndromy (TAS) jsou krátkodobá porucha, která postihuje děti ve věku od dvou do jedenácti let. TAS se často vyskytuje po virových infekcích nebo po stresových situacích a může být doprovázena změnami chování a sociálních schopností. Příznaky přechodného autistického syndromu Příznaky TAS se mohou lišit od jednoho dítěte k …

Přechodné autistické syndromy Pokračovat ve čtení »

Skupiny psychoaktivních látek

Co jsou skupiny psychoaktivních látek? Skupiny psychoaktivních látek jsou látky, které mají schopnost ovlivňovat psychiku člověka. Můžou se dělit do různých kategorií, jako je například alkohol, nikotin, drogy a léky. Tyto látky se mohou požívat k léčebným účelům, ale také mohou vyvolat závislost a závažné psychické a fyzické problémy. Psychoaktivní látky se dělí do následujících …

Skupiny psychoaktivních látek Pokračovat ve čtení »

Vyhýbavá porucha

Co je to Vyhýbavá porucha? Vyhýbavá porucha je psychické onemocnění, které se vyznačuje přítomností úzkosti, strachu a zármutku. Toto onemocnění se projevuje obvykle v dospívání, ale může se vyskytnout v jakémkoli věku. Projevuje se vyhýbáním se sociálním situacím, které vyvolávají úzkost, strach či nepohodlí. Příznaky Vyhýbavé poruchy Jedním z hlavních příznaků Vyhýbavé poruchy je vyhýbání …

Vyhýbavá porucha Pokračovat ve čtení »

Suicidální chování v dětském a adolescentním věku

Co je to suicidální chování? Suicidální chování je jakékoli chování, které může vést k sebevraždě. Mezi příklady patří pokus o sebevraždu, vyhrožování sebevraždou nebo sebepoškozování. U dětí a adolescentů se vyskytuje suicidální chování častěji než u dospělých. Co způsobuje suicidální chování? Existuje řada faktorů, které mohou vyvolat suicidální chování u dětí a adolescentů. Patří mezi …

Suicidální chování v dětském a adolescentním věku Pokračovat ve čtení »

Nechutenství u dětí

Co je to nechutenství? Nechutenství je stav, kdy dítě nedokáže ocenit chuť potravy. Příčinou může být psychologický faktor nebo zdravotní stav. Nechutenství může být dočasné nebo trvalé a může mít několik příznaků. Příznaky nechutenství u dětí Nechutenství u dětí může mít mnoho podob. Některé z příznaků nechutenství u dětí zahrnují: Odmítání jídla Odmítání nových jídel …

Nechutenství u dětí Pokračovat ve čtení »