Psychodiagnostika

Verbální projektivní metody: Jak funguje Hand test, MAPS a Szondiho test?

Co je to verbální projektivní metoda? Verbální projektivní metody jsou psychologické metody, které slouží k určení psychologických stavů a osobnostních rysů. Pomocí těchto metod lze získat informace o zdraví, osobním životě, osobním rozvoji, osobnosti a psychických poruchách. Jak funguje Hand test, MAPS a Szondiho test? Hand Test Hand test je jednou z nejznámějších psychologických metod. […]

Verbální projektivní metody: Jak funguje Hand test, MAPS a Szondiho test? Read More »

Psychometrické vlastnosti diagnostických metod

Psychometrické Vlastnosti Diagnostických Metod Psychometrické vlastnosti diagnostických metod jsou komplexním a důležitým aspektem kvalitního výzkumu. Jsou to charakteristiky, které určují, jak dobře diagnostické metody měří to, co mají měřit. Těmito vlastnostmi se vymezuje kvalita diagnostických metod a jejich schopnost poskytnout přesné a stabilní výsledky. Testovací Reliabilita Testová reliabilita je jednou z hlavních psychometrických vlastností diagnostických

Psychometrické vlastnosti diagnostických metod Read More »

Testy kreativity: Jak fungují Torranceho test a Kreatos?

Testy kreativity: Co jsou Torranceho test a Kreatos? Kreativita je pro mnoho lidí nepostradatelná vlastnost. Je to jedna z nejžádanějších dovedností, kterou mohou mít manažeři, podnikatelé a jiní pracovníci. Existuje také několik testů, které mohou být použity k měření kreativity. Nejznámější jsou Torranceho test a Kreatos. Torranceho test Torranceho test kreativity (TTCT) je psychologický test,

Testy kreativity: Jak fungují Torranceho test a Kreatos? Read More »

Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Cattellův dotazník 16 PF, Mitteneckerův P.I.Test

Co jsou multidimenzionální dotazníky a inventáře? Multidimenzionální dotazníky a inventáře jsou psychologické metody, které slouží k měření a zkoumání různých aspektů osobnosti. Tyto metody se často používají k posouzení míry osobnostních rysů, jako je například úroveň sebevědomí, flexibilita, odolnost vůči stresu nebo sociální schopnosti. Cattellův dotazník 16 PF Cattellův dotazník 16 PF je jedním z

Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Cattellův dotazník 16 PF, Mitteneckerův P.I.Test Read More »

Testy organicity: Jak fungují DCS Weidlichové, Test Grahamové – Kendallové?

DCS Weidlichové, Test Grahamové – Kendallové? DCS Weidlichové, Test Grahamové – Kendallové? jsou dva z nejdůležitějších psychologických testů, které se používají k měření osobnosti a kognitivních schopností. Oba testy jsou používány jako nástroj k hodnocení schopností jednotlivce, a to jak v profesionálním, tak i ve vzdělávacím prostředí. Co je DCS Weidlich? DCS Weidlich je strukturovaný

Testy organicity: Jak fungují DCS Weidlichové, Test Grahamové – Kendallové? Read More »

Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Big Five, Logo Test

Multidimenzionální dotazníky a inventáře Multidimenzionální dotazníky a inventáře jsou nástroje, které se často používají k měření osobnostních rysů, psychologických stavů nebo jiných vlastností. Nejčastěji se používají Big Five, Logo Test nebo jiné dotazníky k hodnocení. Tyto dotazníky mohou být velmi užitečné pro pochopení více rozměrných aspektů člověka. Big Five Big Five je mnohoúrovňová osobnostní teorie,

Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Big Five, Logo Test Read More »

Grafické projektivní metody: Jak funguje Warteggův test a Myokinetická psychodiagnostika?

Grafické projektivní metody: Jak funguje Warteggův test a Myokinetická psychodiagnostika? Co je to Warteggův test? Warteggův test je projektivní metoda psychologického testování, která je používána v diagnostických účelech. Jeho základem je sedmihranný rámeček, který je rozdělen na osm obrazců. Testovaný má za úkol vyplnit každý obrazec vlastními nápady a symboly. Při interpretaci jeho výsledků se

Grafické projektivní metody: Jak funguje Warteggův test a Myokinetická psychodiagnostika? Read More »

Testy osobnosti: Jaký je princip, přehled a dělení?

Co je to test osobnosti? Test osobnosti je psychologické měření, které pomáhá vyhodnotit osobní rysy a charakteristiky člověka. Testy osobnosti se používají k posouzení schopností a dovedností lidí, aby se zjistilo, jak se mohou v budoucnu chovat a reagovat na různé situace. Princip testu osobnosti Test osobnosti vyžaduje, aby respondent odpovídal na sérii otázek, které

Testy osobnosti: Jaký je princip, přehled a dělení? Read More »

Verbální projektivní metody: Slovní asociační experiment, Test doplňování vět

Verbální projektivní metody Verbální projektivní metody jsou psychologické techniky, které slouží k poznání osobnosti člověka. Tyto metody se zaměřují především na to, aby poskytly odpovědi na otázky týkající se vnitřní psychologie respondentů. Mezi nejčastěji používané verbální projektivní metody patří například slovní asociační experiment, test doplňování vět a test obrázků. Slovní asociační experiment Slovní asociační experiment

Verbální projektivní metody: Slovní asociační experiment, Test doplňování vět Read More »

Multidimenzionální dotazníky a inventáře: BOD/h/, KUD, Guilford – Zimmermanův dotazník

Co jsou multidimenzionální dotazníky a inventáře? Multidimenzionální dotazníky a inventáře jsou psychologické testy a metody, které pomáhají identifikovat různé související faktory, odlišné aspekty či dimenze lidského chování. Tyto metody zahrnují BOD/h/, KUD, Guilford-Zimmermanův dotazník a další. BOD/h/ BOD/h/ (Behavior Orientation Diagnosis/Human) je navržen pro diagnostické hodnocení lidských vlastností. Tento dotazník se skládá z 144 otázek

Multidimenzionální dotazníky a inventáře: BOD/h/, KUD, Guilford – Zimmermanův dotazník Read More »