Psychodiagnostika

Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Big Five, Logo Test

Multidimenzionální dotazníky a inventáře Multidimenzionální dotazníky a inventáře jsou nástroje, které se často používají k měření osobnostních rysů, psychologických stavů nebo jiných vlastností. Nejčastěji se používají Big Five, Logo Test nebo jiné dotazníky k hodnocení. Tyto dotazníky mohou být velmi užitečné pro pochopení více rozměrných aspektů člověka. Big Five Big Five je mnohoúrovňová osobnostní teorie, …

Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Big Five, Logo Test Pokračovat ve čtení »

Grafické projektivní metody: Jak funguje Warteggův test a Myokinetická psychodiagnostika?

Grafické projektivní metody: Jak funguje Warteggův test a Myokinetická psychodiagnostika? Co je to Warteggův test? Warteggův test je projektivní metoda psychologického testování, která je používána v diagnostických účelech. Jeho základem je sedmihranný rámeček, který je rozdělen na osm obrazců. Testovaný má za úkol vyplnit každý obrazec vlastními nápady a symboly. Při interpretaci jeho výsledků se …

Grafické projektivní metody: Jak funguje Warteggův test a Myokinetická psychodiagnostika? Pokračovat ve čtení »

Testy osobnosti: Jaký je princip, přehled a dělení?

Co je to test osobnosti? Test osobnosti je psychologické měření, které pomáhá vyhodnotit osobní rysy a charakteristiky člověka. Testy osobnosti se používají k posouzení schopností a dovedností lidí, aby se zjistilo, jak se mohou v budoucnu chovat a reagovat na různé situace. Princip testu osobnosti Test osobnosti vyžaduje, aby respondent odpovídal na sérii otázek, které …

Testy osobnosti: Jaký je princip, přehled a dělení? Pokračovat ve čtení »

Verbální projektivní metody: Slovní asociační experiment, Test doplňování vět

Verbální projektivní metody Verbální projektivní metody jsou psychologické techniky, které slouží k poznání osobnosti člověka. Tyto metody se zaměřují především na to, aby poskytly odpovědi na otázky týkající se vnitřní psychologie respondentů. Mezi nejčastěji používané verbální projektivní metody patří například slovní asociační experiment, test doplňování vět a test obrázků. Slovní asociační experiment Slovní asociační experiment …

Verbální projektivní metody: Slovní asociační experiment, Test doplňování vět Pokračovat ve čtení »

Multidimenzionální dotazníky a inventáře: BOD/h/, KUD, Guilford – Zimmermanův dotazník

Co jsou multidimenzionální dotazníky a inventáře? Multidimenzionální dotazníky a inventáře jsou psychologické testy a metody, které pomáhají identifikovat různé související faktory, odlišné aspekty či dimenze lidského chování. Tyto metody zahrnují BOD/h/, KUD, Guilford-Zimmermanův dotazník a další. BOD/h/ BOD/h/ (Behavior Orientation Diagnosis/Human) je navržen pro diagnostické hodnocení lidských vlastností. Tento dotazník se skládá z 144 otázek …

Multidimenzionální dotazníky a inventáře: BOD/h/, KUD, Guilford – Zimmermanův dotazník Pokračovat ve čtení »

Objektivní testy osobnost: Witkinovy testy

Co jsou objektivní testy osobnosti? Objektivní testy osobnosti jsou psychologické testy, které měří konkrétní aspekty osobnosti. Tyto testy se používají k posouzení osobnosti člověka a jeho schopností. Nejběžnějšími objektivními testy jsou Witkinovy testy. Co jsou Witkinovy testy? Witkinovy testy jsou psychologické testy, které se používají k měření veškerých psychologických aspektů člověka. Tyto testy se používají …

Objektivní testy osobnost: Witkinovy testy Pokračovat ve čtení »

Jednoduché testy inteligence: Jak fungují Kohsovy kostky a D 48 Domino?

Co jsou Jednoduché testy inteligence? Jednoduché testy inteligence jsou jedním z nejstarších a nejznámějších psychologických testů. Tyto testy se většinou skládají z úloh, které mají zkoumat inteligenci, schopnosti a osobnost osoby. Testy inteligence jsou důležité pro psychologický výzkum a mohou být použity k diagnostice různých mentálních poruch. Jak fungují Kohsovy kostky a D 48 Domino? …

Jednoduché testy inteligence: Jak fungují Kohsovy kostky a D 48 Domino? Pokračovat ve čtení »

Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Freiburský osobnostní dotazník FPI, Osobnostní dotazník (Miglierini)

Multidimenzionální dotazníky a inventáře Multidimenzionální dotazníky a inventáře jsou nástroje, které lze použít k měření různých psychologických vlastností. Jsou obecně známé jako „testy osobnosti“. Jsou využívány ke zkoumání oblastí, jako je sebeuvědomění, sebedůvěra, schopnosti, postoje a postoje k životu. Mezi nejznámější multidimenzionální dotazníky a inventáře patří Freiburský osobnostní dotazník FPI, Osobnostní dotazník (Miglierini) a další. …

Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Freiburský osobnostní dotazník FPI, Osobnostní dotazník (Miglierini) Pokračovat ve čtení »

Jednoduché testy inteligence: Jak fungují UNESCO, Krátký verbální inteligenční test KVIT a C.F. 2A?

Co je to Jednoduché testy inteligence? Jednoduché testy inteligence jsou psychologické testy, které se používají k měření intelektuálních schopností lidí. Tyto testy se používají v různých oblastech, například pro diagnostiku, výzkum nebo školní výuku. Mezi nejpoužívanější patří inteligenční testy, jako je UNESCO, Krátký verbální inteligenční test KVIT a C.F. 2A. Jak funguje UNESCO? UNESCO (United …

Jednoduché testy inteligence: Jak fungují UNESCO, Krátký verbální inteligenční test KVIT a C.F. 2A? Pokračovat ve čtení »

Projektivní metody volby: Lüscherův test, Mozaikový test Lowenfeldové LMT

Co jsou projektivní metody volby? Projektivní metody volby jsou psychologické testy, které slouží k hlubšímu pochopení subjektivních postojů a motivů člověka. Tyto testy jsou často používány v psychologické diagnostice a jsou obecně považovány za účinný nástroj pro porozumění lidem. Lüscherův test Lüscherův test je projektivní metoda volby, která se zabývá tím, jak člověk vnímá barvy. …

Projektivní metody volby: Lüscherův test, Mozaikový test Lowenfeldové LMT Pokračovat ve čtení »