AMPA

AMPA (kyselina alfa-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionová) je specifickým agonistou AMPA receptoru.

AMPA napodobuje účinek glutamátu. Existují dvě široké kategorie glutamátových receptorů: ionotropní receptory a metabotropní receptory. Ionotropní receptory jsou ligandem řízené kanály, mezi jejichž agonisty patří AMPA, Kainát a NMDA. Metabatropní receptory jsou receptory spřažené s G-proteinem a jsou rozděleny do jednotlivých tříd. Předpokládá se, že v synapsi tyto receptory slouží velmi odlišným účelům, většina funkcí je spojena s CNS. AMPA lze experimentálně použít k odlišení aktivity jednoho receptoru od druhého, aby bylo možné porozumět jejich odlišným funkcím. AMPA vytváří rychlé excitační postsynaptické potenciály (EPSP)

Doporučujeme:  Absorpční spektrum