Charkovská škola psychologie

Charkovská psychologická škola (Харьковская психологическая школа) je tradice vývojově psychologického výzkumu prováděného v paradigmatu „sociokulturní teorie mysli“ Lva Vygotského a Leontjevovy teorie psychické činnosti.

Charkovská skupina: Leonťjev a začátek školy

Školu založil její vedoucí Alexej Leonťjev, který se přestěhoval z Moskvy do Charkova, hlavního města tehdejší sovětské Ukrajiny. Jádro skupiny tvořili Leonťjev a jeho moskevští kolegové Zaporožec a Božovič spolu se skupinou místních badatelů, jako byli Gal’perin, Asnin, P. Zinčenko, Lukov, Chomenko, Koncevaja, Rozenblyum aj. Tato skupina provedla celou řadu psychologických studií o utváření pojmů u dětí, o dobrovolné a mimovolní paměti, o vývoji názorně-operativního myšlení, dobrovolného chování a uvažování, o úloze orientace v myšlení a činnosti atd. které položily základy psychologické teorie činnosti.

P. I. Zinčenko a charkovská škola vývojové psychologie

V poválečném období se vědecká práce školy rozvíjela pod neformálním vedením Pjotra Zinčenka v oblasti psychologie paměti. Hlavním úspěchem školy je systematická analýza fenoménu mimovolní paměti z hlediska činnostního přístupu v psychologii. Sovětské studie mimovolní paměti prováděné představiteli charkovské školy ovlivnily psychologický výzkum v národním i světovém měřítku (např. výzkumy paměti A. Browna, Murphyho, Meachama, Sophiana, Hagena aj.)

Přístup ke zpracování informací nebo inženýrské psychologie k paměti a poznávání byl rozvinut ve výzkumu Zinčenka, Bočarové, Nevel’ského, Repkina. Na druhé straně se výzkumem role mimovolní paměti ve vzdělávání a paměti v myšlení a rozvoji osobnosti zabývali Sereda, Ivanova a spolupracovníci.

Další významnou oblastí výzkumu je teorie a praxe rozvojového vyučování (neboli systém El’konin-Davydov) spojená s představiteli charkovské školy, jako jsou Repkin, Bodanskii, Dusavitskii.

Vybrané publikace školy

Předválečné období (1932-1940)

Poválečné a moderní období (50. až 2000. léta 20. století)

Vlivy na výzkum paměti na Západě

Charkovská škola psychologie