Cvičení hypertenze

Cvičební hypertenze je nadměrné zvýšení krevního tlaku během cvičení. U mnoha osob s hypertenzí při cvičení dochází k nárůstu systolického tlaku na 250 mmHg nebo více.

Vzestup systolického krevního tlaku nad 200 mmHg při výkonu 100 W je „patologický“ a vzestup tlaku nad 220 mmHg je třeba kontrolovat vhodnými léky.

Podobně u zdravých jedinců je reakcí diastolického tlaku na „dynamické“ cvičení (chůze, běh) střední intenzity zůstat konstantní nebo mírně klesnout (v důsledku zlepšení průtoku krve), ale u některých jedinců je zjištěn vzestup o 10 mmHg nebo více.

Nedávná práce na Univerzitě Johnse Hopkinse zahrnující skupinu sportovců ve věku 55 až 75 let s mírnou hypertenzí zjistila u osob s hypertenzí při cvičení souvislost se sníženou schopností velkých cév měnit velikost v reakci na zvýšený průtok krve (pravděpodobně v důsledku zhoršené funkce endotelových buněk ve stěnách cév). To je třeba odlišit od tuhosti cévních stěn, u níž nebyla zjištěna souvislost s tímto účinkem.

Doporučujeme:  Torticollis