Lehká mentální retardace

Co je lehká mentální retardace?

Lehká mentální retardace (LMR) je chorobný stav, který se projevuje zpomalením duševního vývoje, což má za následek omezení schopností jedince se učit a chápat informace. LMR je vymezena podle IQ, které se pohybuje mezi 50 až 70. Lidé s touto diagnózou mají obtíže v oblasti řeči, sociálního chování, matematiky, představivosti, zvládání situací a vykonávání úkolů.

Klinické projevy

U lidí s lehkou mentální retardací můžeme pozorovat řadu klinických projevů. Mezi ty nejčastější patří:

 • Neschopnost učení se novým dovednostem a informacím
 • Omezená schopnost komunikace
 • Pomalé myšlení a rozhodování
 • Potíže s plněním úkolů
 • Neschopnost zvládat základní životní dovednosti
 • Nízká sebekontrola

Příčiny

Příčiny lehké mentální retardace mohou být různé. Mezi hlavní příčiny patří:

 • Genetické faktory – LMR může být dědičná.
 • Toxické látky – LMR může být vyvolána otravou škodlivými látkami.
 • Poruchy vývoje – LMR může být způsobena poruchami, jako je Downův syndrom.
 • Nemoci – LMR může být způsobena vážnými onemocněními, jako je tuberkulóza nebo meningitida.
 • Úrazy hlavy – LMR může být způsobena úrazem hlavy.
 • Nedostatečná výživa – LMR může být vyvolána nedostatkem živin v dětství.

Diagnostika

Diagnostika LMR se provádí na základě prohlídky, psychologických testů, vyšetření mozku a anamnézy. Lékař může také požádat rodiče o vyplnění dotazníku o chování dítěte.

Léčba

Léčba LMR obvykle zahrnuje kombinaci léků, psychoterapie, tělesné cvičení a cílené vzdělávací programy. Léčba může být také doplněna o podporu rodiny, komunitní služby a rehabilitaci.

Důsledky

Lidé s lehkou mentální retardací mají často potíže s úspěšným plněním úkolů a mají nízký sociální status. To může mít za následek depresi, úzkost a další psychické problémy. Je proto nutné poskytnout lidem s LMR adekvátní podporu a pomoc, aby mohli úspěšně žít se svou diagnózou.

Doporučujeme:  Neorganická enuréza a enkopréza

Názor experta

Lehká mentální retardace je psychická porucha, která postihuje schopnost člověka učit se, komunikovat a provádět běžné činnosti. Jedná se o velmi závažnou diagnózu, která může mít vážné důsledky pro každodenní život člověka. Je důležité pochopit, že lidé s lehkou mentální retardací potřebují pravidelnou podporu a pomoc, aby mohli dosáhnout nejlepších možných výsledků. K tomu je třeba poskytovat psychologickou a poradenskou službu s důrazem na účinnou léčbu, vzdělávání a podporu rodiny. Naším cílem by mělo být zlepšit kvalitu života lidí s lehkou mentální retardací, aby mohli žít plnohodnotný život.

Co je Lehká mentální retardace?

Lehká mentální retardace je diagnóza, která se vztahuje k mírným poruchám duševního vývoje. Člověk s lehkou mentální retardací obvykle má nízkou inteligenční úroveň a také se může potýkat s obtížemi při učení a vykonávání každodenních úkolů.

Kde mohu najít více informací o Lehké mentální retardaci?

Doporučujeme navštívit webovou stránku Národní organizace pro lidi s mentální retardací (NOMR), kde naleznete informace o diagnostice, léčbě a životním stylu pro lidi s lehkou mentální retardací. Kromě toho je na webu k dispozici také spousta užitečných informací a odkazů na další zdroje.

Jaké jsou příznaky Lehké mentální retardace?

Příznaky Lehké mentální retardace se mohou lišit od jednotlivce k jednotlivci, ale obecně se zahrnují nízkou inteligenční úroveň a obtíže s učením a vykonáváním každodenních úkolů. Další příznaky mohou zahrnovat nedostatečný dovednostní rozsah, potíže se sociálním chováním, poruchami pozornosti a hyperaktivitou.

Jaké jsou možnosti léčby Lehké mentální retardace?

Existuje řada možností léčby pro lidi s lehkou mentální retardací. Léčba se může lišit od jednotlivce k jednotlivci, ale obecně zahrnuje terapii, vzdělávací programy, výcvik dovedností a podporu sociálních dovedností. Kromě toho mohou být také zahrnuty léky, dietní plány a další alternativní léčebné metody.