Extraaxiální krvácení

Mimoaxiální hematom nebo mimoaxiální krvácení je podtyp intrakraniálního krvácení nebo krvácení uvnitř intrakraniálního prostoru, které se vyskytuje uvnitř lebky, ale mimo samotnou mozkovou tkáň. Všechna intrakraniální krvácení představují vážné zdravotní potíže, protože mohou zvýšit intrakraniální tlak a rozdrtit choulostivou mozkovou tkáň s potenciálně fatálními následky.

Dalším typem intrakraniálního krvácení jsou intraaxiální krvácení, která se vyskytují uvnitř samotné mozkové tkáně.

Mimoaxiální krvácení: Epidurální krvácení – Subdurální krvácení – Subarachnoidální krvácení

Doporučujeme:  Filipínská univerzita