Henry Roediger

Aplikace kognitivní psychologie pro posílení vzdělávací praxe

Iluze paměti a falešné vzpomínky

Disociace mezi implicitními a explicitními opatřeními k udržení

Doporučujeme:  Program letecké psychologie