Kiff, J A (2006f)

Příspěvek 6:Důsledky modelu reflektivního praktika a postmoderního myšlení pro klinické vzdělávání

Joe Kiff, Dudley South PCT a Delia Cushway, Univerzity Coventry a Warwick Doktorát z klinické psychologie

V předchozích článcích této série byla nastolena řada otázek týkajících se klinické psychologie, které mají dopad na klinické vzdělávání. V tomto článku chceme tyto oblasti prozkoumat a diskutovat o některých možných řešeních.

Je zřejmé, že uznání a začlenění pluralistické postmoderní analýzy do odborné přípravy s posílením a podporou paradigmatu reflektivního praktika představuje pro organizátory kurzů řadu výzev. Takový krok však legitimizuje a oceňuje osobní odlišnosti účastníků školení, což by mělo u některých z nich snížit stres z odborné přípravy. Měl by také vést k vytvoření flexibilnějších a reflektivnějších odborníků, kteří budou lépe schopni poskytovat služby našim různorodým komunitám.

Adresa
Dr. Joe Kiff, c/o Psychology Dept, Cross Street Health Centre, Cross St., Dudley, DY1 1RN. ; joe.kiff@dudley.nhs.uk
Delia Cushwayová,

Doporučujeme:  Ústavní psychologie