Behaviorální neurovědy

Behaviorální neurověda je obor, který spojuje chování s tělesnými procesy, jako je vnitřní fungování mozku. Tento obor se často označuje jako biologická psychologie a psychobiologie. Behaviorální neurověda je často považována za subdisciplínu v rámci psychologie nebo neurovědy. Hlavním cílem behaviorální neurovědy je pochopení chování a prožívání z hlediska jejich biologických substrátů.

Studie behaviorální neurovědy pokrývají celou škálu příslušných biologických a nervových věd, včetně anatomie, chemie, fyziologie, endokrinologie a farmakologie.

Programy behaviorální neurovědy na univerzitách

Doporučujeme:  Nahé krtčí krysy