Konceptuální schéma

Konceptuální schéma, datový model vysoké úrovně nebo konceptuální datový model je mapa pojmů a jejich vztahů, například konceptuální schéma pro studio karate by zahrnovalo abstrakce, jako jsou žák, pásek, klasifikace a turnaj.

Dalším krokem k vytvoření návrhu databáze je po vytvoření konceptuálního schématu logické schéma.

Doporučujeme:  Neurostimulátory