Lexikální (sémiotika)

Biosemiotika – Kód
Výpočetní sémiotika
Konotace – dekódování
Denotace – Kódování – Lexikální
Literární sémiotika – Modalita
Reprezentace (umění) – Salience
Sémiotika – Semióza – Semiosféra
Sémiotické prvky a třídy znaků
Znak – Znakový relační komplex
Znakový vztah – Umwelt – Hodnota

Komutační test
Paradigmatická analýza
Syntagmatická analýza

Michail Bachtin – Roland Barthes
Marcel Danesi – John Deely
Umberto Eco – Algirdas Julien Greimas
Félix Guattari – Louis Hjelmslev
Roman Jakobson – Roberta Kevelson
Kalevi Kull – Juri Lotman
Charles S. Peirce – Augusto Ponzio
Ferdinand de Saussure
Thomas Sebeok – Michael Silverstein
Eero Tarasti – Jakob von Uexküll
Vjačeslav Ivanov – Vladimir Toporov

Strukturalismus
Poststrukturalismus
Estetizace
Postmoderna

Doporučujeme:  Testování DNA