Neznělá velární frikativa

Velární frikativa bez hlasu je typ souhláskového zvuku, který se používá v některých mluvených jazycích. Byla součástí souhláskového soupisu staré angličtiny a dodnes ji lze nalézt v některých dialektech angličtiny, především ve skotské angličtině loch.

Symbol v mezinárodní fonetické abecedě, který představuje tento zvuk, je ⟨x⟩.

Vlastnosti neznělé velární frikativy:

Mezinárodní fonetická asociace · Historie IPA · Kielská úmluva (1989) · Journal of the IPA (JIPA) · Naming conventions

Diakritika · Segmenty · Tónové písmeno · Místo artikulace · Způsob artikulace

Rozšíření IPA · Zastaralé a nestandardní symboly · IPA graf pro anglické dialekty

SAMPA · X-SAMPA · Conlang X-SAMPA · Kirshenbaum · TIPA · Fonetické symboly v Unicode · WorldBet

Pulmonika · Nepulmonika  · Affricáty · Co-artikulovaná

Doporučujeme:  Nèijiā