Alternativní řešení sporů

Alternativní řešení sporů (ADR) zahrnuje postupy a techniky řešení sporů, které nespadají do soudního procesu vlády. Navzdory historickému odporu stran i jejich obhájců k alternativnímu řešení sporů si alternativní řešení sporů v posledních letech získalo široké přijetí jak u široké veřejnosti, tak u právníků. Některé soudy nyní po některých stranách požadují, aby se uchýlily k alternativnímu řešení sporů určitého typu, obvykle k mediaci, než povolí projednávání případů stran. Rostoucí oblibu alternativního řešení sporů lze vysvětlit rostoucím počtem případů tradičních soudů, dojmem, že alternativní řešení sporů přináší méně nákladů než soudní spory, upřednostňováním důvěrnosti a přáním některých stran mít větší kontrolu nad výběrem jednotlivce nebo jednotlivců, kteří budou rozhodovat jejich spor.

„Alternativní“ řešení sporů je obvykle považováno za alternativu k soudnímu sporu. Může být také použito jako hovorový výraz pro umožnění ukončení sporu nebo jako alternativa k násilí.

Alternativní řešení sporů lze ve stále větší míře provádět on-line nebo pomocí technologií. Toto odvětví řešení sporů je známé jako online řešení sporů. Je však třeba poznamenat, že služby online řešení sporů mohou poskytovat vládní subjekty a jako takové mohou tvořit součást soudního řízení. Kromě toho mohou být poskytovány v globálním měřítku, kdy strany sporu nemají k dispozici žádné účinné domácí opravné prostředky, jako v případě sporů o UDRP a doménové jméno. V tomto ohledu by online řešení sporů nemuselo splňovat „alternativní“ prvek alternativního řešení sporů.

Alternativní řešení sporů v Indii není nové a existovalo dokonce i za předchozího zákona o arbitráži z roku 1940. Zákon o arbitráži a smíru z roku 1996 byl přijat, aby vyhověl harmonizačním mandátům modelu UNCITRAL. Za účelem zefektivnění indického právního systému bylo rovněž změněno tradiční občanské právo známé jako občanský soudní řád (CPC) 1908 a byl zaveden paragraf 89. Paragraf 89 (1) CPC poskytuje možnost urovnání sporů mimo soud. Stanoví, že pokud se soudu zdá, že existují prvky, které mohou být pro strany přijatelné, může soud zformulovat podmínky možného urovnání a předložit totéž pro rozhodčí řízení, smírčí řízení, mediaci nebo soudní urovnání.

Doporučujeme:  Living alone

a) informace o mediaci
b) on-line platforma pro použití mediátory, kteří chtějí nabízet on-line mediaci
c) procházet se ukázkami on-line mediací hraní rolí v reálném čase
d) kurz dálkového vzdělávání v on-line mediaci
e) možnost pro veřejnost požádat o on-line mediaci