Nižší srdeční nerv

Nižší srdeční nerv vzniká buď z nižšího cervikálního nebo prvního hrudního ganglionu.

Sestupuje za podklíčkovou tepnou a podél přední části průdušnice, aby se připojila k hluboké části srdečního plexu.

Volně komunikuje za podklíčkovou tepnou s rekurentním nervem a středním srdečním nervem.

anat(h/r/t/c/b/l/s/a)/phys(r)/devp/prot/nttr/nttm/ntrp

noco/auto/cong/tumr, sysi/epon, injr

Doporučujeme:  Původ psa domácího