Nulová distribuce

Nulové rozdělení je v testování statistických hypotéz rozdělení pravděpodobnosti statistického testu, kdy je nulová hypotéza pravdivá.

V F-testu je nulové rozdělení F-distribucí.

Doporučujeme:  Zážitky blízké smrti