Oxidázy

Oxidáza je jakýkoli enzym, který katalyzuje oxidační/redukční reakci zahrnující molekulární kyslík (O2) jako akceptor elektronů. Při těchto reakcích se kyslík redukuje na vodu (H2O) nebo peroxid vodíku (H2O2).

Oxidázy jsou podtřídou oxidoreduktáz.

Důležitým příkladem je cytochrom c oxidáza, klíčový enzym, který umožňuje tělu zaměstnávat kyslík při výrobě energie a konečné součásti řetězce přenosu elektronů. Dalšími příklady, které zajímají psychology, jsou:

V mikrobiologii se test oxidázy používá jako fenotypová charakteristika pro identifikaci bakteriálních kmenů; určuje, zda daná bakterie produkuje cytochromové oxidázy (a proto využívá kyslík s elektronovým přenosovým řetězcem).

Aktivní místo – Alosterická regulace – Vazebné místo – Katalyticky dokonalý enzym – Koenzym – Kofaktor – Kooperativita – EC číslo

EC1 Oxidoreduktázy/seznam – EC2 Transferázy/seznam – EC3 Hydrolázy/seznam – EC4 Lyázy/seznam – EC5 Izomerázy/seznam – EC6 Ligázy/seznam

Doporučujeme:  London Institute of Education