Percepční motorické procesy

Vnímavé motorické procesy jsou prostředky, kterými se vnímání, obvykle zrakové vnímání, vztahuje k motorickým procesům za účelem zajištění řízených motorických výkonů, jako je sledování a tělesná rovnováha. Tyto procesy podceňují percepční motorickou koordinaci, ale mohou také přispívat k některým motorickým poruchám, zejména poruchám motorických dovedností.

Doporučujeme:  Remise (poruchy)