Platnost zastoupení

Platnost reprezentace se týká toho, jak dobře se konstrukty nebo abstrakce promítají do
pozorovatelných ukazatelů. Je třeba zodpovědět dvě základní otázky.

menší abstrakce nebo definice)?

Jedním ze způsobů, jak argumentovat pozitivně, i když velmi slabým argumentem, je tvrzení o platnosti tváře pro
konstrukt/pozorovatelný vztah. V podstatě se jedná o následující tvrzení: na první pohled
se to zdá jako dobrý překlad. Slabost tohoto argumentu může být posílena
shodou odborníků.
Dalším způsobem, jak argumentovat pozitivně, je tvrzení o platnosti obsahu pro konstrukt/pozorovatelný
vztah. K tomu je třeba ověřit operacionalizaci podle příslušného obsahu
domény pro konstrukt: do jaké míry testy (tj. pozorovatelné míry) měří
obsah testovaného subjektu – tj. že všechny důležité oblasti obsahu jsou pokryty
přiměřeně.

Doporučujeme:  Kyselina dihydroxyfenylacetová