Počítačoví odpadlíci CBT

Počítačově řízená kognitivně behaviorální terapie uvádí výskyt odpadlíků od léčby v rozmezí 30-40%
, výskyt podobný tomu, který je hlášen obecně u osob určených k psychologické léčbě různého druhu

Doporučujeme:  Affektivní vědy