Postoje poradců

Postoje poradců odkazují na postoje, které poradci zastávají. Výzkum v této oblasti charakteristik poradců naznačuje, že některé z těchto postojů mohou být v jejich práci neužitečné, zatímco jiné mohou být prospěšné.

Doporučujeme:  Bulimia nervosa