Potřeba závislosti

Závislostní potřeba je charakterizována dvěma složkami:

Kojenec má velmi mnoho závislostních potřeb. Některé jsou zřejmé a některé se dostaly do pozornosti badatelů až na základě epidemiologických studií. Je velmi dobře známo, že kojenci musí být přiměřeně krmeni, musí mít dostatek vody, musí být udržováni v úzkém rozmezí teplot, čištěni atd. Až do poloviny dvacátého století nebylo příliš známo, že kojenci také potřebují přítomnost tepla a texturu kůže nebo srsti. Jinými slovy, kojenci potřebují něco, co se obvykle nazývá „mateřské teplo“, i když to mohou zajistit samci a dokonce i příslušníci jiných druhů. Tento jev byl poprvé zaznamenán, když se badatelé dozvěděli o vyšší úmrtnosti kojenců, kteří jsou udržováni v sirotčincích. Když byly vyloučeny zřejmé faktory jako nedostatečná výživa, nakažlivé nemoci atd., vědci zjistili, že úmrtnost by mohla být výrazně zmírněna tím, že by se s nimi sestry, které mají tyto kojence na starosti, mazlily způsobem, který se přibližoval množství mazlení, které by kojenci normálně dostávali od svých vlastních rodičů.

Jedna klasická studie, provedená Harrym Harlowem, zahrnovala skupiny opic, které byly odebrány matkám během raného dětství. Členové jedné skupiny byli drženi v zahřátých sterilních klecích a krmeni z gumové bradavky, která jim byla snadno k dispozici. Druhá skupina byla vybavena mateřskou figurkou z drátěného pletiva, s bradavkou v příslušné poloze na těle figurky. Třetí skupina byla vybavena podobnou maketou matky opice, ale model byl pokryt umělou srstí. Míra přežití a případná dospělá úroveň sociální kompetence se lišila podle toho, jak dobře experimentální zařízení zajišťovala závislostní potřeby mláďat opic.

Citace z článků Scientific American.