Recovery, Inc.

Recovery, Inc. je svépomocný program pro duševně nemocné, který v roce 1937 založil neuropsychiatr Dr. Abraham A. Low, aby pomáhal duševně nemocným při přechodu z hospitalizace do „reálného“ světa. Dnes se zabývá celou řadou lidí, od těch, kteří byli hospitalizováni, až po ty, kteří mají potíže se zvládáním každodenních problémů. Je nezisková a nenáboženská, a přestože používá metody navržené Dr. Lowem, je dnes provozována výhradně neprofesionály. Protože její metody nejsou v rozporu s jinými terapiemi, lze ji používat společně s programy 12 kroků a odborníci na duševní zdraví ji často doporučují pacientům jako doplněk jejich terapie.

Členy jsou dnes osoby s širokou škálou diagnóz, včetně deprese a bipolární (maniodepresivní) poruchy, psychotických poruch včetně schizofrenie, úzkostných a obsedantně-kompulzivních poruch. Existuje přibližně 700 skupin, převážně ve Spojených státech, které se scházejí obvykle jednou týdně. Metoda je v podstatě kognitivní terapií, která pomáhá člověku uvědomit si možné chyby nebo mylné představy ve vnímání reality.

Doporučujeme:  HOME Inventory