Retinene

Molekula rhodopsinu (žlutá) v buněčné membráně (modrá); molekula retinální je zobrazena oranžově

Retineny (Retinene1 a Retinene2) jsou chemické deriváty doplňku stravy vitaminu A (viz retinol), který vzniká oxidačními reakcemi.

Retinene1 je známější jako retinaldehyd nebo jednoduše retinální a je zásadní v transdukci světla do vizuálních signálů na úrovni fotoreceptorů sítnice. Retinene2 je formálněji známý jako dehydroretinaldehyd.

Energie dopadajících fotonů přemění retinaldehyd z izomeru 11-cis na all-trans formu. V sítnici tato přeměna indukuje konformační změnu okolního pigmentu fotopsinového proteinu, což vede k signalizaci přes transdukin G proteinu. Retinaldehyd také tvoří část bakteriorhodopsinu, protonové pumpy indukované světlem, která se nachází v některých archeích.

Experimentálně je možné nahradit 11-cis retinaldehyd perfuzí přípravků retinální tkáně deriváty retinaldehydu. Selektivní modifikace struktury retinaldehydu, zejména hustoty elektronů v π-orbitalech, může vést k vhledu do interakce mezi retinaldehydovou částí a okolním pigmentovým proteinem.

Doporučujeme:  Nábor pracovníků