Sebeukájení

Sebepotrestání je definováno jako „trest uložený sobě samému“. Může k němu dojít v důsledku pocitu studu a potřeby napomenutí, které jedinec vykonává sám na sobě, nikoliv na druhé straně.

Může to začínat jako drobné tresty, jako je udržování v ústraní nebo omezování v příjemné činnosti, ale může to přerůst ve větší problémy, jako je řezání nebo nadměrné užívání alkoholu či drog.

Doporučujeme:  Schizofázie