Sebevražda a deprese

Existují konzistentní důkazy, že 40-50 % sebevražd připadá na osoby s klinickou depresí a že až 15 % osob s těžkou depresivní poruchou umírá sebevraždou. U osob s velkou depresivní poruchou starších 55 let dochází ke čtyřnásobnému nárůstu úmrtnosti (American Psychiatric Association, 2000).

Prevence sebevražd u osob s depresí

Existuje řada studií hodnotících programy prevence sebevražd u lidí s depresí.

V poslední době se objevily práce, které dávají do souvislosti genetické faktory s rizikem sebevraždy.

Diagnostický a statistický manuál duševních poruch. 4. vydání. Text Revision. Washington, D.C.: American Psychiatric Association , 2000.

Doplňkový materiál – Dokumenty

Doporučujeme:  Sebevražedný zásah