Sekundární narcismus

Sekundární narcismus je pojem klasické psychoanalýzy, který označuje proces, při němž určitý stupeň sebelásky vede k ústupu libida od druhých a k posílení investic do sebe sama. Do jisté míry jde o zdravý proces, ale v klinickém narcismu může dojít až k extrémům.

Doporučujeme:  Corpus callosum