Seminiferní tubuly

Seminiferní tubuly se nacházejí ve varlatech a jsou specifickým místem meiózy a následné tvorby gamet, konkrétně spermií.

Epitel tubulu se skládá ze sustentaculárních nebo Sertoliho buněk, což jsou vysoké, sloupovité buňky, které lemují tubul.

Mezi Sertoliho buňkami se nacházejí spermatogenní buňky, které se pomocí meiózy diferencují na spermie.

Séminiferní tubuly jsou tvořeny z primitivních pohlavních šňůr. Jsou to medulární šňůry, které se vyvíjejí do séminiferních tubulů a kortikální šňůry regresi. Šňůry byly vytvořeny z gonadálního hřebene.

mikroskopický záběr semenotvorného tubulu (průřez)

fotomikrofotografie varlat potkanů

Doporučujeme:  Na+/K+-ATPáza