Školení a rozvoj

V oblasti organizačního rozvoje se příbuzný obor vzdělávání a rozvoje (T&R) zabývá navrhováním a poskytováním vzdělávání na pracovišti s cílem zlepšit výkonnost.

V některých organizacích se místo termínu školení a rozvoj používá termín vzdělávání a rozvoj, aby se zdůraznil význam učení pro jednotlivce i organizaci.

Doporučujeme:  Metoda výuky objevů