Terénní výzkum

Terénní výzkum je obecný pojem pro výzkum prováděný v přírodním prostředí a stojí v protikladu k výzkumu prováděnému v laboratorním nebo akademickém prostředí. Byl vyvinut původně z antropologie a je někdy znám jako účastnické pozorování nebo jako etnografie v antropologii.

Nyní tento přístup využívá velká část výzkumu etologie a vývojové psychologie, stejně jako průmyslová psychologie a průzkum trhu

Méně technicky se tomu říká práce v terénu.

Naturalistické pozorování a průzkumný výzkum jsou příklady terénního výzkumu,

Aplikace ve výzkumu trhu

Terénní výzkum je primární marketingová technika používaná podniky k výzkumu jejich cílového trhu.

Nevýhody terénního výzkumu spočívají v tom, že sběr informací vyžaduje určitý čas a vzhledem k vysokým nákladům a času, který vyžaduje, je pravděpodobné, že se bude jednat o malý vzorek. S tím jsou spojeny i logistické obtíže.

Doporučujeme:  Šikana na pracovišti a právo