Translační medicína

Translační medicína je obor lékařského výzkumu, který se snaží příměji propojit základní výzkum s péčí o pacienty. Translační medicína nabývá ve zdravotnictví na významu a je to termín, jehož přesná definice se neustále mění. Zejména objev a vývoj léků, translační medicína obvykle odkazuje na „překlad“ základního výzkumu do reálných terapií pro skutečné lidi. Důraz je kladen na propojení mezi laboratoří a lůžkem pacienta, aniž by došlo ke skutečnému odpojení. To se často nazývá definice „lavice k lůžku“.

Translační medicína může mít také mnohem širší definici, odkazující na vývoj a aplikaci nových technologií v prostředí řízeném pacienty – kde je důraz kladen na včasné testování a hodnocení pacienta. V moderní zdravotní péči jsme svědky posunu k otevřenějšímu výzkumnému procesu řízenému pacienty a přijetí klinické praxe medicíny řízené více výzkumem.

Mnoho farmaceutických společností buduje translační medicínské skupiny, aby usnadnily interakci mezi základním výzkumem a klinickou medicínou, zejména v klinických studiích. Tradičně byl základní výzkum oddělen od klinické praxe medicíny řadou překážek nebo plotů. Nové léky byly vyvinuty nezávisle na klinice a často „hozeny přes plot“ pro testování bezpečnosti a klinické zkoušky. Posun směrem k translační medicíně je zaměřen na odstranění těchto plotů a stimulaci výzkumu „od lavičky k posteli“.

Doporučujeme:  Fyziologické vzrušení