Úprava chování učebny

„Úprava chování ve třídě je aplikace principu úpravy chování ve třídě s cílem zlepšit disciplínu ve třídě a lépe řídit chování ve třídě.

Doporučujeme:  obrana bité ženy