Výčitky svědomí

Lidé mají výčitky svědomí, když přemýšlí o svých činech, o kterých jsou přesvědčeni, že jsou špatné.

Výčitky jsou emoce, které prožívá ten, kdo má pocit, že se dopustil činu, který je v rozporu s jeho morálním kodexem. Vyznačují se pocity lítosti, sebenenávisti a touhy napravit špatnou věc.

Myšlenka lítosti se používá v restorativní spravedlnosti.

Člověk neschopný cítit výčitky je často označován za sociopata (US) nebo psychopata (UK) – dříve stav DSM III. Někteří výzkumníci v poslední době naznačují, že tento nedostatek je příznačnější pro osobnost INTJ, vysoce racionální temperament, který se velmi málo spoléhá na emoce. Obecně člověk potřebuje být neschopný cítit strach, stejně jako výčitky svědomí, aby se u něj vyvinuly psychopatické rysy.

„Výčitky svědomí kupujícího“ je pojem litování nákupu po činu.

Litovat svého dřívějšího jednání nebo nečinnosti může být způsobeno výčitkami svědomí nebo různými jinými následky, včetně toho, že je za to člověk potrestán.

Remorse je také název undergroundové počítačové umělecké organizace, která vytváří ASCII art.

Najít tuto stránku na Wiktionary:
Remorse

Doporučujeme:  Generátory pseudoandomových čísel