Vyhýbací řeč

Vyhýbání se řeči, nebo také „mateřštině“, je rysem mnoha australských domorodých jazyků a některých severoamerických jazyků a bantuských jazyků (nazývaných ukuhlonipha, „respektovat“, například v Zulu) Afriky, přičemž v přítomnosti určitých příbuzných je tabu používat každodenní styl řeči, a místo toho se musí používat speciální styl řeči.

Vyhýbavé styly řeči mívají stejnou fonologii a gramatiku jako standardní jazyk, jehož jsou součástí. Lexikon však bývá menší než v běžné řeči, protože ho stačí použít jen tehdy, když je nutná konverzace s příbuznými tabu.

Například v Dyirbalu je běžný styl řeči (nazývaný Guwal) a vyhýbavý styl Dyalngui sestávající ze speciální sady lexikálních položek, které jsou nahrazeny slovy Guwal v přítomnosti rodičů opačného pohlaví, švagrů opačného pohlaví a bratranců opačného pohlaví. Těchto slov je však méně a jejich významy bývají mnohem obecnější, např. Dyalngui sloveso bubaman slouží slovům Guwal baygun „shake“, dyindan „wave“ a banyin „smash“.

Doporučujeme:  Punding