William Sealy Gosset

Guinness byl progresivní zemědělsko-chemický podnik a Gosset by uplatnit své statistické znalosti jak v pivovaru a na farmě-na výběr nejlepší výnos odrůd ječmene]. Gosset získal tyto znalosti studiem, pokusem a omylem a tím, že stráví dva termíny v 1906/7 v biometrické laboratoři Karla Pearsona. Gosset a Pearson měl dobrý vztah a Pearson pomáhal Gosset s matematikou na jeho papíry. Pearson pomohl s 1908 papíry, ale měl málo zhodnocení jejich významu. Papíry řešit sládek obavy s malými vzorky, zatímco biometrický obvykle měl stovky pozorování a neviděl žádnou naléhavost ve vývoji malé-vzorek metody.

Jiný výzkumník v pivovaru Guinness již dříve publikoval dokument obsahující obchodní tajemství pivovaru Guinness. Aby zabránil dalšímu vyzrazení důvěrných informací, zakázal Guinness svým zaměstnancům publikovat jakékoli dokumenty bez ohledu na obsažené informace. To znamenalo, že Gosset nemohl publikovat svá díla pod svým vlastním jménem. Proto pro své publikace používal pseudonym Student, aby se vyhnul odhalení svých publikací svým zaměstnavatelem. Proto je nyní jeho nejslavnější počin označován jako Studentova t-distribuce, kterou jinak mohla být Gosset-distribuce.

Použití tohoto pseudonymu Pearson zveřejněna Pravděpodobná chyba průměru a téměř všechny Gosset papíry ve svém časopise Biometrika. Nicméně, to byl Ronald Fisher kteří ocenili význam Gosset je malý-vzorek práce, poté, co Gosset měl napsat k němu, že vám posílám kopii Student tabulky, protože jste jediný člověk, který je někdy pravděpodobné, že je používat!. Fisher věřil, že Gosset měl provést „logickou revoluci“. Ironicky t-statistika, pro které je Gosset slavný byl vlastně Fisher je výtvor. Gosset je statistika byla z = t/√(n – 1). Fisher zavedl t-formě, protože to zapadá do jeho teorie stupňů svobody. Fisher byl také zodpovědný za aplikace t-rozdělení do regrese.

I když byly zavedeny jinými, Studentovy zbytky jsou pojmenovány na Studentovu počest, protože stejně jako problém, který vedl ke Studentově t-rozdělení, myšlenka úpravy odhadovaných směrodatných odchylek je pro tento koncept stěžejní.

Doporučujeme:  Úvod do psychometrie

Gossetův zájem o pěstování ječmene ho přivedl ke spekulacím, že design experimentů by měl být zaměřen nejen na zlepšení průměrného výnosu, ale také na šlechtění odrůd, jejichž výnos byl necitlivý (robustní) vůči změnám půdy a klimatu. Tento princip se objevuje až v pozdější myšlence Fishera a pak v díle Genichiho Taguchiho v 50. letech 20. století.

V roce 1935 opustil Dublin, aby nastoupil na pozici Head Brewera, který měl na starosti vědeckou stránku výroby, v novém pivovaru Guinness v Londýně. Zemřel v anglickém Beaconsfieldu.

Gosset byl přítelem obou Pearson a Fisher, což je úspěch, pro každého z nich měl masivní ego a odpor k druhému [citace potřebné]. Gosset byl skromný muž, kteří střih na ctitele s poznámkou, že „Fisher by to všechno objevil tak jako tak.“ [citace potřebné]

Pro stručný popis toho, jak se Student z stal t viz záznam o Student t-rozdělení v