European Depression in Diabetes Research Consortium

The European Depression in Diabetes Research Consortium “’EDID“‘ je multidisciplinární skupina evropských vědců, která pod záštitou studijní skupiny Psychosocial Aspects of Diabetes (PSAD) Evropské asociace pro studium diabetu (EASD) vznikla s cílem zlepšit porozumění a poznání jednoho z nejrozšířenějších a nejnákladnějších psychických problémů spojených s diabetem, konkrétně klinické deprese.

Psychóza z povolání

Psychóza z povolání je pojem, podle kterého je člověk díky svému povolání nebo kariéře natolik zaujatý, že by se dal označit za psychotika. Zvláště v úzkých pracovních kruzích mohou jedinci normalizovat myšlenky nebo chování, které se vnější veřejnosti jeví jako absurdní nebo iracionální. Tento pojem vytvořil John Dewey.Nejpřístupnějším úvodem k tomuto pojmu je kapitola III …

Psychóza z povolání Pokračovat ve čtení »

Jak pomoci dětem s úzkostí a jejím účinným léčením

Co je úzkost a jak se projevuje u dětí? Úzkostí je obecně přijímané označení pro množství psychických stavů, které se projevují v různé míře strachem, úzkostí a trémou. U dětí se může projevovat v různých formách, jako je například obava ze školy nebo z lidí a situací, úzkostné záchvaty, zvýšená úzkost, která vyvolává přehnanou náladovost …

Jak pomoci dětem s úzkostí a jejím účinným léčením Pokračovat ve čtení »

Kognitivně behaviorální terapie a její teorie

Co je to kognitivně behaviorální terapie? Kognitivní behaviorální terapie (KBT) je psychoterapeutická metoda, která se zaměřuje na změnu myšlení a chování pacientů. KBT se zaměřuje na to, aby se pacientům pomohlo řešit jejich problémy a vyrovnat se s nimi. Cílem terapie je naučit pacienta změnit své myšlení a chování, aby se vyhnul negativním obavám a …

Kognitivně behaviorální terapie a její teorie Pokračovat ve čtení »

Depresivní myšlenky zastavte: 8 triků pro pozitivní myšlení

Co jsou depresivní myšlenky? Depresivní myšlenky jsou myšlenky, které v nás vyvolávají smutek, úzkost a jiné negativní emoce. Často se mohou zdát jako neodolatelné a zcela paralyzující. Lidé trpící depresí nebo úzkostí bývají obzvlášť náchylní k těmto myšlenkám. Jsou to myšlenky, které se snažíme ignorovat, ale jsou pořád přítomné. Jak lze depresivní myšlenky zastavit? Depresivní …

Depresivní myšlenky zastavte: 8 triků pro pozitivní myšlení Pokračovat ve čtení »

Kognitivně behaviorální terapie a její principy

Co je kognitivně behaviorální terapie? Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je psychologická terapie, která se soustředí na to, jak naše myšlenky, pocity a chování ovlivňují to, jak se cítíme a jak se chováme. KBT používá pozitivní techniky, jako je výzkum, přepracování myšlenek a modelování chování, které pomáhají pacientům změnit nežádoucí myšlenky a chování. KBT je populární …

Kognitivně behaviorální terapie a její principy Pokračovat ve čtení »

Jak může psychoterapie pomoci s úzkostí?

Co je to psychoterapie? Psychoterapie je proces, který pomáhá lidem zvládat jejich duševní problémy. Může vám pomoci s úzkostí, depresí nebo jinými emočními problémy. Existuje mnoho různých typů psychoterapie, které se liší v metodách, které pomáhají lidem zvládat jejich duševní problémy. Jak psychoterapie pomáhá s úzkostí? Psychoterapie může pomoci lidem, kteří trpí úzkostí, lépe se …

Jak může psychoterapie pomoci s úzkostí? Pokračovat ve čtení »

Personální management a řízení lidských zdrojů

Co je personální management? Personální management a řízení lidských zdrojů jsou velmi důležité koncepty, které definují, jak je organizace schopna efektivně získávat, vytvářet, motivovat, přidělovat a držet si pracovní sílu. Personální management se zaměřuje na vytváření a oceňování pracovníků, jejichž schopnosti a dovednosti mohou pomoci organizaci dosáhnout svých cílů. Jak personální management funguje? Personální management …

Personální management a řízení lidských zdrojů Pokračovat ve čtení »

Prenatální expozice kokainu

Prenatální expozice kokainu (PCE) nastává, když těhotná žena užije kokain a tím vystaví svůj plod této droze. „Crack baby“ byl termín vytvořený k popisu dětí, které byly vystaveny cracku (kokain v kouřitelné formě) jako plody; koncept crackového dítěte se objevil v USA během 80. a 90. let 20. století uprostřed epidemie cracku. První studie uváděly, …

Prenatální expozice kokainu Pokračovat ve čtení »

Jaká je podstata kognitivní behaviorální terapie?

Co je Kognitivní Behaviorální Terapie (KBT)? Kognitivní behaviorální terapie (KBT) je terapeutický přístup, který se zaměřuje na změnu myšlení a chování klienta. Je založen na principu, že naše myšlení může mít vliv na naši náladu a naše chování. Cílem terapie je vyřešit problém, ze kterého má pacient trápení. KBT se snaží najít a odstranit příčiny, …

Jaká je podstata kognitivní behaviorální terapie? Pokračovat ve čtení »