Jak získat pomoc při disociaci?

Disociace nastává, když se psychické procesy, které jsou obvykle propojené nebo celistvé, roztříští. Člověk může pociťovat poruchy v myšlenkách, vzpomínkách nebo identitě. Může se také cítit odloučen od okolního světa. Pokud se disociace stane natolik závažnou, může vyžadovat léčbu odborníkem na duševní zdraví.

Co je disociace?

Disociace je stav psychického narušení. U jedince může dojít k rozštěpení vědomí, vnímání apod. Disociace se podobá psychóze v tom, že zahrnuje odtržení od reality. Lidé, kteří prožívají disociaci, si však své odtržení často uvědomují, zatímco lidé s psychotickou epizodou si podobného vědomí být nemusí.

Podle psychologických studií asi třetina lidi občasné epizody mírné disociace. Tento stav je často popisován jako sledování sebe sama jako ve filmu. Zahrnuje chování, jako je denní snění nebo vytržení z myšlenek během řízení. Zdá se, že mírná disociace se častěji vyskytuje před 20. rokem života.

Disociace se může stát problémem, pokud funguje jako dlouhodobý obranný mechanismus. Někdo se může disociovat v nevědomé snaze chránit se před ohromujícím stresem. Těžké případy mohou vést k rozvoji alternativních identit nebo amnézie. Pokud se disociativní chování stane nevyhnutelným, může být kvalifikováno jako diagnóza duševního zdraví.

Typy disociace

V současné době jsou rozeznávány následujících pět disociativních diagnóz:

Disociativní identita (DID) dříve známá jako mnohočetná porucha osobnosti zahrnuje přítomnost dvou nebo více odlišných osobností. Tyto osobnosti mohou mít různý věk, způsoby chování a úroveň vědomí. Lidé s DID mají často opakující se mezery v paměti z doby, kdy se „přepínaly“ jiné osobnosti. DID může způsobit významné narušení každodenního fungování.

Depersonalizace/derealizace jsou spojeny do jedné diagnózy. Jsou charakterizovány pocity odtržení od reality.

Depersonalizace obvykle popisuje odtržení od sebe sama nebo neznalost sebe sama. Osoba může mít pocit, že její tělo je nereálné. Depersonalizace může zahrnovat fyzickou nebo emocionální otupělost.

Doporučujeme:  Jak pracovat s úzkostí a depresí s pomocí kreativní terapie

Derealizace popisuje odtržení od okolního světa nebo neznalost okolního světa. Může být doprovázena zrakovými/sluchovými zkresleními. Předměty se mohou zdát snové nebo bez života. Lidé s tímto stavem si však obvykle uvědomují, že jejich prožitky nejsou realitou.

Disociativní amnézie je typem ztráty paměti. Může mít tři formy:

  • Lokalizovaná: kdy si nelze vybavit události z určitého časového období. Jedná se o nejčastější typ.

  • Selektivní: kdy si člověk může vzpomenout na určité události z určitého období, ale na jiné ne.

  • Generalizovaná: člověk si nemůže vybavit žádné vzpomínky z celé své životní historie. Tento typ je vzácný.

Jiná specifikovaná a nespecifikovaná disociace se používají v případě, že disociativní příznaky způsobují významné zhoršení a potíže v každodenním fungování, ale nesplňují kritéria pro žádný specifický disociativní stav.

Jiné specifikované se používá, když je uveden důvod, proč nejsou splněna kritéria pro disociace.

Nespecifikovaná disociace k popisu případu, kdy důvod není uveden.

Disociativní fuga není považována za samostatnou kategoirii, ale může být příznakem jiných diagnóz. Disociativní fuga je období impulzivního chování, které si často později nepamatujeme. Člověk může cestovat, mluvit nebo vykonávat úkoly jako v transu nebo ve snu. Disociativní fugy jsou zvláště časté u lidí s problémy s disociativní identitou.

Diskuze