Známky toho, že jste ISTJ – nejčastější typ osobnosti

Slyšeli jste někdy o Myers-Briggsově typovém inventáři? MBTI je teorie, která zhruba klasifikuje osobnost člověka na základě souboru sklonů a chování. Důraz je třeba klást na slovo „zhruba“, protože tato teorie nemůže přesně určit chování a sklony každého člověka vzhledem k jedinečné povaze, kterou každý z nás má. Přestože však není úplně přesná, může vám MBTI pomoci uvědomit si nebo všimnout si věcí o vaší osobnosti, které jste ani netušili. Může být dobrým orientačním bodem, který vám pomůže lépe poznat sebe sama, a také vás přiměje k větší sebereflexi, abyste zjistili, zda se chování popsané v MBTI může týkat i vás.

MBTI rozděluje osobnosti do 16 kategorií (16Personalities, 2020). V tomto konkrétním článku se budu zabývat nejčastějším typem osobnosti, ISTJ, který tvoří přibližně 13 % populace (Granneman, 2018). ISTJ je zkratka pro introverzi, vnímání, myšlení a úsudek a lidé s tímto typem osobnosti jsou známí jako „detektivové“ nebo „logisti“. Pokud se můžete ztotožnit se znaky, o kterých budu hovořit v tomto článku, je pravděpodobné, že váš typ osobnosti je ISTJ.

Mnoho lidí si myslí, že udělat věci správně hned napoprvé je velmi těžké, ale jste někdo, kdo s tímto myšlením souhlasí? Jako ISTJ si pravděpodobně myslíte pravý opak. Jste někdo, kdo rád dělá věci správně, i když je děláte poprvé. Mnoho lidí má tendenci věnovat práci, kterou dělají poprvé, méně úsilí a označují ji za „průvan“, ale vy ne. Vy věnujete veškerý čas a energii potřebnou k tomu, abyste úkol dokončili co nejlépe (Granneman, 2018). A nakonec to všechno stojí za to, protože jste na práci, kterou jste odvedli, velmi hrdí.

Jak dobře se vyrovnáváte s lidmi, kteří dělají věci průměrně? Jako ISTJ dokážete snadno najít nejlogičtější a nejpraktičtější způsob řešení problémů, které jsou vám zadány. Jako takoví nesnášíte lidi, kteří plýtvají svým časem a zabývají se nápady, které zjevně nejsou praktické (Authentic Mental Health, 2019). Při vytváření vztahů dáváte přednost kompetentním lidem, kteří dokáží dokončit úkoly včas, logicky a v klidu (Storm, 2020). Vaše nenávist k nekompetentnosti a touha obklopit se kompetentními lidmi z vás může udělat velmi uznávaného lídra, který dokáže vytvořit tým lidí, jenž funguje velmi efektivně.

Doporučujeme:  5 příznaků nezdravého prostředí v domácnosti

Dobře si pamatujete fakta a detaily minulých zážitků

Máte schopnost vnímat velmi jemné změny? Jako ISTJ máte zvláštní dar pamatovat si drobné detaily a skutečnosti z minulosti (Storm, 2020). Díky této schopnosti všímat si i těch nejmenších detailů z minulých vzpomínek a zážitků si dokážete všimnout změn a posunů, ať už jsou jakkoli nepatrné nebo malé. Například při rozhovoru s některým ze svých přátel si můžete všimnout, že se jeho postoj nebo řeč těla změnily oproti normálu, což vás může vést k myšlence, že něco není v pořádku. Dalším dobrým příkladem je, že si můžete všimnout změn ve svém okolí, kterých si nikdo jiný nevšimne, například židle, která se posunula do jiné polohy, nebo dokonce portrét, který je v trochu jiné poloze než dříve.

Patříte k těm, kteří plní své sliby, i když se okolnosti změní? ISTJ vždy dodrží své slovo. Když řeknete, že něco uděláte, tak to uděláte, a podobně je to i se sliby (Authentic Mental Health, 2019). Tento osobnostní rys z vás dělá velmi důvěryhodného a čestného člověka, protože věci, které jste řekli, uděláte, i když vás to stojí osobní náklady (Granneman, 2018). Opovrhujete nepoctivými a línými lidmi, kteří dávají plané sliby a k odpovědnosti, která z takových výroků vyplývá, se jen obracejí zády.

Lásku projevuješ pomocí, ne slovy

Jak snadno dokážete vyjádřit své pocity svým blízkým? Pokud s tím máte problém a raději projevujete svou lásku prostřednictvím činů a pomoci, může to být velkým znamením, že jste ISTJ. Jako ISTJ byste svou lásku mnohem raději projevovali tím, že budete neustále a neúnavně pracovat na tom, aby vaše vztahy fungovaly hladce, místo toho, abyste dělali velká gesta nebo říkali hezké věci (Granneman, 2018). To by mohlo v lidech vyvolat mylný dojem, že jste bez emocí nebo necitliví. Pravdou je, že lidi milujete stejně jako ostatní, jen to dáváte najevo jiným způsobem.

Doporučujeme:  8 způsobů, jak šťastní lidé myslí jinak

Rádi si oživujete své oblíbené vzpomínky.

Jak moc rádi vzpomínáte? Ačkoli to dělají rády všechny typy osobností, jako ISTJ máte k oživování svých oblíbených vzpomínek zvláštní vztah. Vzhledem k tomu, že máte schopnost vybavit si i ty nejmenší detaily ze svých vzpomínek, máte při vzpomínání pocit, jako byste v nich skutečně žili a prožívali je znovu (Storm, 2020).

Dáváte přednost faktům před osobními pocity

Jak často dáváte přednost osobním pocitům před fakty? ISTJ jsou známí svým logickým a realistickým přístupem k životu. Jste-li tedy ISTJ, málokdy dovolíte, aby se osobní pocity postavily do cesty faktům. Rozhodnete se upřednostnit pravdu a fakta před emocemi, protože víte, že osobní pocity by se mohly snadno zviklat (Storm, 2020). Samozřejmě se najdou výjimky, kdy se rozhodnete řídit svými emocemi místo faktů, ale ty jsou vzácné. Jak již bylo zmíněno, tento rys ve spojení s dalšími osobnostními rysy ISTJ může působit jako necitlivý člověk.

Pokud se ztotožňujete s většinou znaků, které jsem v článku uvedl, je pravděpodobné, že máte osobnostní typ ISTJ. Tento typ osobnosti má převažující rysy realistické, logické a upřímné. Vaše schopnost vybavit si minulé zkušenosti a fakta, stejně jako váš smysl pro detail, jistě odpovídají označení „detektiv“, které lidé tomuto typu osobnosti dávají. Tento článek opět vychází především z MBTI, což je pouze teorie, která zhruba klasifikuje typy osobnosti na základě obecných rysů a chování. Pokud vám tedy některé rysy nesedí, je to v pořádku, každý z nás je svým způsobem jedinečný.