12 věcí, které potřebujete vědět o kognitivní behaviorální terapii

Co je kognitivní behaviorální terapie?

Kognitivní behaviorální terapie (KBT) je komplexní a integrovaný přístup k psychoterapii, který kombinuje kognitivní terapii a behaviorální terapii. KBT se zaměřuje na změny chování a myšlení, které mohou pomoci lidem zvládat problémy, které čelí v každodenním životě.

12 věcí, které potřebujete vědět o KBT

 • 1. KBT je založena na vědeckých základech – KBT je založena na vědeckých poznatcích a jsou podporovány výsledky výzkumu v oblasti psychologie a psychiatrie.
 • 2. KBT je individuální – KBT je zaměřena na individuální potřeby každého klienta a terapeut se snaží přizpůsobit se terapii jeho potřebám.
 • 3. KBT se zaměřuje na okamžité změny – KBT se zaměřuje na rychlé a efektivní změny v myšlení a chování, což umožňuje klientům dosáhnout požadovaných výsledků rychleji.
 • 4. KBT může být použita pro mnoho problémů – KBT může být použita k řešení mnoha různých psychologických a psychiatrických problémů, včetně deprese, úzkosti, traumatu a dalších.
 • 5. KBT se zaměřuje na vztahy – KBT se zaměřuje na změny v myšlení a chování, které mohou ovlivnit kvalitu vztahů klienta s ostatními lidmi.
 • 6. KBT může pomoci klientům porozumět svým myšlením a emocím – KBT vyžaduje, aby klienti analyzovali své myšlenky a emoce a pracovali na změně způsobu, jakým je pochopí a zvládnou.
 • 7. KBT není o vyčítání – KBT se nezaměřuje na vyčítání klientům jejich chování, ale na vytvoření silnějších a užitečnějších myšlenek a chování, které jim pomohou porozumět a řešit jejich problémy.
 • 8. KBT se může objevit ve skupinových terapiích – KBT se může objevit ve skupinových terapiích, kde terapeut pomůže klientům porozumět svým myšlenkám a emocím a podporovat jejich změny chování.
 • 9. KBT může být doplněna o další terapeutické přístupy – KBT může být kombinována s jinými terapeutickými přístupy, jako je psychoanalýza, aby se dosáhlo nejlepších možných výsledků.
 • 10. KBT může být použita v kombinaci s léky – KBT může být použita v kombinaci s léky, aby se zlepšil zdravotní stav klienta.
 • 11. KBT vyžaduje trpělivost – KBT vyžaduje trpělivost, protože změny, které se očekávají, vyžadují čas a úsilí.
 • 12. KBT může pomoci vybudovat sebeúctu – KBT může pomoci klientovi vybudovat silnou sebeúctu a sebevědomí, což mu pomůže řešit současné problémy a budovat budoucí úspěchy.
Doporučujeme:  10 způsobů, jak humanistická psychoterapie může pomoci

Kognitivní behaviorální terapie je vysoce efektivní terapeutický přístup, který může pomoci lidem zlepšit jejich zdraví, štěstí a životní styl. Pokud jste zvažovali KBT, doufáme, že vám tyto informace pomohou lépe porozumět tomuto terapeutickému přístupu.

Názor experta

Kognitivní behaviorální terapie (KBT) je účinný způsob, jak pomoci lidem zlepšit jejich myšlení a chování. Je to mírnější forma psychoterapie, která může být velmi užitečná pro lidi, kteří čelí různým psychologickým problémům. KBT vyžaduje, aby se lidé soustředili na své myšlenky a chování a pracovali na nich, aby dosáhli požadovaných výsledků. Pokud se rozhodnete pro KBT, je důležité, abyste pochopili, co obnáší. Níže jsou 12 věcí, které by měl každý vědět o KBT, aby byl schopen ji efektivně používat.

Jako odborník na KBT se domnívám, že je to skvělý způsob, jak se vypořádat s různými psychickými problémy. KBT vám může pomoci naučit se novým myšlením a chováním, které vám pomohou vyřešit problémy a dosáhnout požadovaných výsledků. Jsem rád, že lidé mají možnost zúročit svou práci s KBT a získat z ní užitek.

1. Jaké jsou hlavní principy kognitivní behaviorální terapie?

Kognitivní behaviorální terapie (CBT) je psychoterapeutický přístup, který se zaměřuje na překonávání současných problémů a zlepšování zdraví a dobrého psychického zdraví. Hlavními principy CBT jsou: identifikace a změna negativních myšlenek, výzkum a reflektivní myšlení, vyhýbání se maladaptivním chováním a učení nových strategií řešení problémů.

2. Jaké může být využití kognitivní behaviorální terapie?

Kognitivní behaviorální terapie (CBT) může být užitečná pro řešení široké škály problémů. Mezi oblasti, ve kterých CBT pomáhá, patří úzkost, deprese, fyzické zdraví, poruchy spánku, poruchy sebevědomí, poruchy kontroly impulzů a další.

3. Jak se provádí kognitivní behaviorální terapie?

Kognitivní behaviorální terapie (CBT) se obvykle skládá ze sezení, během kterých terapeut a klient společně pracují na identifikaci a opravě negativních myšlenek a chování. Terapeut může také pomoci klientovi vyzkoušet nové strategie řešení problémů a zaměřit se na dosahování jeho cílů.

Doporučujeme:  Jak může psychoterapie pomoci s depresí?

4. Jak dlouho trvá kognitivní behaviorální terapie?

Délka léčby kognitivní behaviorální terapií (CBT) se může lišit v závislosti na individuálním případu. Většina terapeutických programů trvá 8-16 sezení, ale pro některé problémy může být léčba delší nebo kratší.