Americká neurologická akademie

Americká neurologická akademie (American Academy of Neurology, AAN) je odborná společnost pro neurology a neurovědce. Jako společnost lékařských specializací byla založena v roce 1949 s cílem rozvíjet umění a vědu neurologie, a tím podporovat nejlepší možnou péči o pacienty s neurologickými poruchami.

Výroční zasedání
Výročního zasedání AAN se účastní více než 15 000 neurologů a neurovědců z USA i ze zahraničí. Zasedání v roce 2007 se uskuteční v Bostonu a jeho součástí budou vědecké prezentace a vzdělávací kurzy. Plenární prezentace ve třech dnech zdůrazní špičkové klinické, translační a základní výzkumy. Výroční konference „Budoucnost neurovědy“ nese název „Terapie genetických poruch“ a bude zahrnovat přednášky o náhradě enzymů, genové terapii, siRNA a kmenových buňkách ().

AAN vydává následující časopis:

Doporučujeme:  Syndrom fibromyalgie