Antropologové

Psychologická antropologie je vysoce interdiscplinární obor, který studuje interakci kultury a duševních procesů. Psychologové mají zejména tendenci zaměřovat se na způsoby, jakými se člověk rozvíjí a zapouzdřuje v rámci určité kulturní skupiny, s vlastní historií, jazykem, praktikami a konceptuálními kategoriemi, tvarovými procesy lidského poznávání, emocemi, vnímáním, motivací a duševním zdravím. Psychologové mají tendenci se lišit od sociálních psychologů v tom, že ti se více zabývají obecnými rysy lidské interakce v rámci sociálních skupin, než historicky a kulturně specifickými účinky socializace v rámci určité skupiny; liší se od kulturních psychologů v tom, že se obecně více zabývají objasňováním kulturních modelů a zkoumáním účinků v každodenním životě, spíše než specificky kognitivními rozdíly zjistitelnými v laboratorních situacích. Tyto rozdíly jsou často více zdůrazněny než přísně rozlišeny.

Doporučujeme:  Selektivní pozornost pro identifikační model