Apathy

Apatie je nedostatek emocí, motivace nebo nadšení. Apatie je psychologický termín pro stav lhostejnosti – kdy jedinec nereaguje nebo je „lhostejný“ k aspektům emocionálního, sociálního nebo fyzického života. Klinická apatie je považována za zvýšenou úroveň, zatímco mírná úroveň by mohla být považována za depresi a extrémní úroveň by mohla být diagnostikována jako disociativní porucha. Fyzický aspekt apatie spojený s fyzickým zhoršením, ztrátou svalů a nedostatkem energie se nazývá letargie – která má také mnoho patologických příčin.

Apatie může být objektově specifická – vůči člověku, aktivitě nebo prostředí. Je to běžná reakce na stres, kdy se projevuje jako „naučená bezmoc“ a je běžně spojována s depresí. Může také odrážet nepatologický nezájem o věci, které člověk nepovažuje za důležité.

Je známo, že některé léky způsobují příznaky spojené s apatií nebo vedoucí k apatii.

Doporučujeme:  Spokojenost s životem