Cognitive Research Trust

Společnost CoRT byla založena v červenci roku 1969 a je jedním z příspěvků Edwarda De Bona pro management sciences. Kreativita je již dlouho problémem v této konkrétní oblasti. Edward De Bono se zaměřuje na podporu a podporu kreativního myšlení. CoRT vytvořila myšlenky, které jsou vyučovány na obchodních školách po celém světě, včetně třetího světa. Například Bangladéš profitoval [2,3] z aplikace De Bonových myšlenek, které byly podporovány CoRT.

Lateral Thinking, De Bono.
Journal of the creative Bangladeshi, 1979, v3, p315-319.
Bangladesh, Self, and Creative Juices, Pratim Sengupta 1999.

Doporučujeme:  Postlingvální porucha sluchu