Eliot Slater

Raný život a lékařské vzdělání

Německo 1934-5; druhá světová válka

V roce 1934 získal Slater cestovní stipendium Rockefellerovy nadace, které využil ke studiu psychiatrické genetiky pod vedením Bruna Schulze na Forschungsanstalt für Psychiatrie (Psychiatrický výzkumný ústav) v Mnichově. Navštěvoval také psychiatrické ústavy v Dánsku, Švédsku a Rakousku. V té době již probíhala nacistická perzekuce židovských profesionálů a z Mapotherovy iniciativy začala Rockefellerova nadace poskytovat finanční prostředky umožňující Maudsleyovi přijímat prominentní psychiatry vyloučené ze svých funkcí v Německu. Mezi nimi byl i Willi Mayer-Gross, s nímž Slater následně spolupracoval jak na výzkumu, tak na psaní slavné učebnice.

První manželství Eliota Slatera bylo rozvedeno v roce 1946 a ve stejném roce se oženil s Jean Fyfe Fosterovou. Také v roce 1946 byl jmenován lékařem v oboru psychologické medicíny v Národní nemocnici pro nervová onemocnění na Queen Square v Londýně, kde pracoval osmnáct let. Rezignoval v roce 1964 na protest proti tomu, že nemocnice odmítla nabídku dobrodiní od Fondu pro výzkum duševního zdraví na zřízení křesla v psychiatrii, a ve svém rezignačním dopise napsal, že kolektivní názory jeho kolegů se „…obrátily stále více proti všemu, za co jsem stál“, a že nedokázali ocenit potřebu akademického výzkumu v psychiatrii.
V roce 1949 byl jmenován členem Královské komise pro trest smrti (1949-1953). Byl zásadně proti trestu smrti, nejen jako barbarství, ale také proto, že statistické studie ukazovaly, že je neúčinný. Byl potěšen, když byl trest smrti v roce 1969 konečně zrušen.
Mezitím pokračoval ve svém vlastním výzkumu jako hlavní přednášející v Institutu psychiatrie, zejména o výskytu psychiatrických poruch u dvojčat (s Jamesem Shieldsem). V roce 1959 založil oddělení psychiatrické genetiky Rady pro lékařský výzkum v Maudsley, které řídil až do roku 1969. Jeho práce zde vyvrcholila knihou Genetika duševních poruch (s Valerií Cowie, 1971).

Doporučujeme:  Ekologický výběr

Mezi jeho četnými dalšími publikacemi je třeba vyzdvihnout Klinickou psychiatrii (s Willim Mayer-Grossem a Martinem Rothem, 1954), která se stala standardní učebnicí pro lékaře a studenty a zůstala jí po mnoho let (třetí vydání 1969 od Slatera a Rotha; revidované 1977). Přednášel Litchfield (1959), Galton (1960) a Mapother (1960). Ve své přednášce Maudsley (1961) a pozdějších spisech zpochybňoval pojem „hysterie“ jako platnou diagnózu, dokazoval, že u mnoha pacientů zpočátku označovaných jako „hysteričtí“ se následně objevila vážná fyzická nemoc a že fyzická nemoc mohla často vysvětlovat jejich údajně psychické symptomy.
V letech 1961 až 1972 byl redaktorem British Journal of Psychiatry a přetvořil ji v přední evropský časopis. V roce 1966 byl jmenován C.B.E. Byl držitelem čestných stipendií několika britských, německých a amerických lékařských a psychiatrických společností, jakož i své Cambridgeské univerzity St. John’s, a v roce 1971 obdržel čestný titul na univerzitě v Dundee.

Zemřel ve svém domě v Barnes, Londýn, dne 15. května 1983, přežily jeho první a druhé manželky a čtyři děti z prvního manželství – matematik, hematolog, psychiatr a anglický don.

Měl široké zájmy mimo svou práci. Zahrnovali šachy (publikoval statistické šetření šachových vernisáží), hudbu (studium a publikování o patografii Schumanna a dalších skladatelů), poezii (publikoval knihu vlastních, často dosti temných básní, The Ebbless Sea), eugeniku (byl spolupracovníkem a viceprezidentem (1963-6) Eugenics Society), euthanasii (po odchodu do důchodu vstoupil do Euthanasia Society), malbu (výstava jeho obrazů se konala v roce 1977) a statistické studium literatury (on byl oceněn titulem Ph.D. z Londýnské univerzity ve věku 77 let za statistické studium slov hry Eduard III., které poskytlo důkaz, že hra byla Shakespearovým dílem).

Článek o Eliotu Slaterovi v Oxfordském slovníku národního životopisu („DNB“).

Nekrology citované v tomto článku.

Autobiografická skica v knize Člověk, mysl a dědičnost (v.sub).

Doporučujeme:  Huperzin A

Úvod do fyzikálních metod léčby v psychiatrii (s W. Sargantem), 1944, 1948, 1954 a (4. vyd.) 1963, Livingstone.

Patterns of Marriage (s M. Woodside), 1951, Cassell.

Psychotická a neurotická onemocnění u dvojčat, 1953, HMSO.

Klinická psychiatrie (s W. Mayer-Grossem a M. Rothem), 1954 a (2. vyd.) 1960, Baillière,Tyndall a Cassell.
Tato kniha pokračovala rozsáhle přepracovaným 3. vydáním (s M. Rothem) v roce 1969, které bylo následně přetištěno v letech 1970, 1972, 1974 a (s dalšími revizemi) 1977.

Delinquency in girls (s J. Cowiem a V. Cowiem), 1968, Heinemann.

The Ebbless Sea, Poems 1922-1962, 1968, Outposts Publications.

Man, Mind and Heredity (vyd. J. Shields and I. I. Gottesman), 1971, The Johns Hopkins Press.

The genetics of mental disorders (with V. Cowie), 1971, OUP.

Eliot Slater: A tribute (ed. M Roth and V Cowie), 1979, Gaskell Press.

The problem of The Reign of King Edward III, a statistical approach, 1988, CUP.


VIAF: 76358274 –
DIREETOS. Archiv Eliota Slatera]]


VIAF: 76358274 –