Emoční předsudky

Emocionální zkreslení je zkreslení poznání a rozhodování způsobené emocionálními faktory.

To znamená, že člověk bude obvykle nakloněn

Tyto faktory mohou být buď individuální a sebestředné, nebo spojené s mezilidským vztahem nebo skupinovým vlivem.

Dopady emocionálních předsudků

Jeho účinky mohou být podobné účinkům kognitivního zkreslení, může být dokonce považován za podkategorii takových zkreslení. Specifičnost spočívá v tom, že příčina spočívá v tužbách nebo obavách člověka, které odvádějí pozornost člověka, více než v jeho uvažování.

Experimenty s neurovědami ukázaly, jak emoce a poznávání, které jsou přítomny v různých oblastech lidského mozku, vzájemně zasahují do rozhodovacího procesu, což často vede k nadřazenosti emocí nad uvažováním.

To by mohlo vysvětlovat některé iracionální a škodlivé reakce a pohyby, které by mohly probíhat, když jsou tyto emoce zaujaté (například v případě přílišného optimismu nebo přílišného pesimismu).

Doporučujeme:  Vizuální halucinace