Empirický výzkum

Empirický výzkum  je jakákoli činnost, která používá přímé nebo nepřímé pozorování jako svůj test reality. Pokud je ateoretický, je to forma induktivní úvahy. Může být také prováděn podle hypoteticko-deduktivních postupů, například těch, které byly vyvinuty z práce R. A. Fishera. Empirický výzkumník se pokouší přesně popsat interakci mezi svým přístrojem (který může být stejně jednoduchý jako lidské oko) a pozorovanou entitou. Očekává se, že výzkumník kalibruje svůj přístroj tak, že ho aplikuje na známé standardní objekty a zdokumentuje výsledky, než ho aplikuje na neznámé objekty. V praxi zahrnuje hromadění důkazů pro nebo proti nějaké konkrétní teorii plánované výzkumné návrhy pro sběr empirických dat. Pro takové návrhy bylo navrženo několik typografií, z nichž jedna z nejpopulárnějších pochází od Campbella a Stanleyho (1963). Jsou zodpovědní za popularizaci široce citovaného rozlišení mezi předexperimentálními, experimentálními a kvazi-experimentálními návrhy a jsou neochvějnými zastánci ústřední role randomizovaných experimentů ve vzdělávacím výzkumu.== Znaky vědy == Hlavními rozlišovacími znaky vědeckého výzkumu jsou účelovost, přísnost, ověřitelnost, replikovatelnost, přesnost a spolehlivost, objektivita, zobecnitelnost a parsimonie.

Doporučujeme:  Výkon britských univerzit