Extrapyramidový syndrom

V anatomii člověka je extrapyramidový systém nervová síť umístěná v mozku, která je součástí motorického systému zapojeného do koordinace pohybu. Extrapyramidové neurony, podobně jako příbuzné neurony gama systému, excitují nebo inhibují přední rohové buňky. Extrapyramidový systém je primárně regulován nigrostriátovou dráhou. Tento systém se nazývá „extrapyramidový“, aby se odlišil od primární motorické kůry. Mnohá těla neuronů patřících do primární motorické kůry mají tvar pyramid.

Reflexní aktivity cílového svalu jsou ovlivňovány motorickými signály z kortikosférického traktu a vlivem extrapyramidových signálů.
Extrapyramidové trakty vznikají z různých částí mozku jako červená nukleární,
retikulární formace.

Extrapyramidový systém může být ovlivněn řadou způsobů, které se projevují řadou extrapyramidových příznaků, jako je akinézie a akatizie.

Extrapyramidové příznaky (EPS) jsou různé pohybové poruchy, jako je tardivní dyskineze, kterou člověk trpí v důsledku užívání dopaminových antagonistů, obvykle antipsychotických (neuroleptických) léků, které se často používají ke kontrole psychózy, zejména schizofrenie. Extrapyramidové nežádoucí účinky mohou způsobovat i jiná antidopaminergika, jako je antiemetikum metoklopramid nebo tricyklické antidepresivum amoxapin.

Nejznámějším EPS je tardivní dyskineze (mimovolní, nepravidelné svalové pohyby, obvykle v obličeji). Mezi další časté EPS patří akatizie (neklid), dystonie (svalové křeče krku – tortikolis, oči – okulogyrická krize, jazyk nebo čelist; častější u dětí), lékem vyvolaný parkinsonismus (ztuhlost svalů, šouravá chůze, slintání, třes; častější u dospělých a starších osob),

Anticholinergní léky se používají ke kontrole neuroleptiky vyvolaného EPS, ačkoli akatizie může vyžadovat betablokátory nebo dokonce benzodiazepiny. Pokud je EPS vyvolán typickým antipsychotikem, může být EPS snížen titrací dávky nebo přechodem na atypické antipsychotikum, jako je aripiprazol, ziprasidon, kvetiapin, olanzapin, risperidon nebo klozapin. Tyto léky mají jiný způsob účinku, což znamená, že jsou spojeny s menším počtem extrapyramidových nežádoucích účinků než „konvenční“ antipsychotika (chlorpromazin, haloperidol atd.).

Doporučujeme:  Baddeleyho model pracovní paměti

Ačkoli je Parkinsonova choroba primárně onemocněním nigrostriátové dráhy a nikoli extrapyramidového systému, ztráta dopaminergních neuronů v substantia nigra vede k dysregulaci extrapyramidového systému. Protože tento systém reguluje držení těla a tonus kosterního svalstva, je výsledkem charakteristická dyskineze Parkinsona.

Extrapyramidové příznaky mohou být také způsobeny poškozením mozku, jako u atetotické mozkové obrny, což jsou mimovolní svíjející se pohyby způsobené prenatálním nebo perinatálním poškozením mozku.

Běžně používané léky na EPS jsou benztropin (Cogentin), difenhydramin (Benadryl) a trihexyfenidyl (Artan).